Το PRIORITY E-Toolkit είναι έτοιμο!

May 26th, 2020

Οι εταίροι του έργου από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου PRIORITY, συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν μια ψηφιακή εργαλειοθήκη, το PRIORITY E-Toolkit που παρέχει υψηλής ποιότητας μαθήματα και άλλους πόρους με στόχο την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ολοκλήρωσης και τη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής ένταξης για νέους που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση.

Το PRIORITY Toolkit περιλαμβάνει δοκιμασμένες μεθοδολογίες διδασκαλίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που προωθούν τον εθελοντισμό, την ενεργό συμμετοχή και την αστική συμμετοχή. Το PRIORITY Toolkit αναπτύχθηκε με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που περιλαμβάνονται στη μεθοδολογία PRIORITY: διατομεακές βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του youth work, του αθλητισμού, των τεχνών, της πολιτιστικής διαμεσολάβησης, της εκπαίδευσης των πολιτών, της αυτο-ανάπτυξης και της τυπικής / μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το PRIORITY Toolkit απευθύνεται σε εργαζόμενους νεολαίας, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, καθηγητές, δημοτικούς youth workers, ηγέτες νέων, μέλη ΜΚΟ καθώς και σε άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που συνεργάζονται με τη νεολαία.

Προκειμένου να επιτρέψει μια εύκολη εμπειρία ανάγνωσης στον αναγνώστη, το Toolkit έχει δομηθεί σε διαφορετικά κεφάλαια τα οποία είναι:

• Τέχνη ως εργαλείο ένταξης
• Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση ως εργαλείο ένταξης
• Πολιτική εκπαίδευση ως εργαλείο ένταξης
• Αθλητισμός και εθελοντισμός ως εργαλείο για ένταξη

Για κάθε κεφάλαιο σχεδιάστηκε ένα εργαστήριο χρησιμοποιώντας λεπτομερή σχέδια μαθημάτων που αποτελούνται από ενεργοποιητές, δραστηριότητες και παρουσιάσεις θεωρίας.
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει παρουσιάσεις PowerPoint και βιβλία εργασίας που μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε για την υλοποίηση των διαφόρων εργαστηρίων

Αποκτήστε το E-Toolkit δωρεάν, εξερευνήστε το και χρησιμοποιήστε το αποτελεσματικά!

Download