Το τρίτο εργαστήριο PRIORITY Ενδυνάμωσης Ικανοτήτων

June 30th, 2020

Το τρίτο εργαστήριο PRIORITY Ενδυνάμωσης Ικανοτήτων, που αρχικά είχε σχεδιαστεί να γίνει τον Απρίλιο του 2020 στη Δρέσδη, πραγματοποιήθηκε ψηφιακά λόγω της Covid-19 πανδημίας. Το εργαστήριο είχε διάρκεια από τις 11 έως τις 15 Μαΐου 2020 και διοργανώθηκε από τον εταίρο Jugend- & Kulturprojekt e.V. Η κεντρική θεματική του πενθήμερου εργαστηρίου ήταν «Πως να κάνετε βιώσιμο το PRIORITY Hub σας».

Οι στόχοι του 3ου Εργαστηρίου PRIORITY Ενδυνάμωσης Ικανοτήτων  ήταν:

  • Στρατηγικός σχεδιασμός και εμπλουτισμός δραστηριοτήτων;
  • Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικότητα και την τεχνολογία για να αναπτύξετε περαιτέρω το PRIORITY Hub σας;
  • Επέκταση του δικτύου συνεργασίας και lobbying σε περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό επίπεδο;
  • Πώς να κάνετε βιώσιμο ένα PRIORITY Hub;
  • Αξιολόγηση και επανασχεδιασμός.

Στόχος της πρώτης ημέρας του εργαστηρίου ήταν να εισάγει τους συμμετέχοντες  στα θέματα που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων εργαστηρίων ενδυνάμωσης ικανοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα και το Παλέρμο και στη συνέχεια οι ίδιοι να εμβαθύνουν στο θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού ενός PRIORITY Hub, πράγμα που συνεχίστηκε και τη δεύτερη μέρα του εργαστηρίου.

Κατά την τρίτη ημέρα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εργαστούν σε μια ομαδική εργασία, η οποία περιελάμβανε την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για το PRIORITY Hub, προσαρμοσμένο στην τοπική κοινότητα.

Στους συμμετέχοντες δόθηκαν όλες οι απαραίτητες οδηγίες και υπήρξε πλήρης υποστήριξη εκ μέρους του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της εργασίας. Οι παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της τέταρτης ημέρας, με κάθε ομάδα να έχει 7 λεπτά για να παρουσιάσει την στρατηγική βιωσιμότητας του hub τους. Το υπόλοιπο της ημέρας περιλάμβανε συζήτηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός PRIORITY Hub.

Η τελευταία ημέρα του εργαστηρίου περιλάμβανε συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους επέκτασης του δικτύου συνεργασίας και τον αντίκτυπο του hub σε κάθε κοινότητα και για τον επανασχεδιασμό των μελλοντικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να κάνουν οικονομικά βιώσιμο ένα PRIORITY hub. Ο διοργανωτής εταίρος του εργαστηρίου, JKPeV,  προετοίμασε με προσοχή το εργαστήριο, προσαρμόζοντας το εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες στο διαδικτυακό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας μια ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική εκπαιδευτική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.