Raport cu privire la trainingurile de dezvoltare a capacităților tinerilor mediatori PRIORITY

October 21st, 2021

Suntem încântați să anunțăm redactarea raportului cu privire la trainingurile de consolidare a capacităților tinerilor mediatori PRIORITY, un program de training cu o durată de trei zile care, pe fondul pandemiei, a fost implementat online de patru dintre partenerii de proiect: Jugend- & Kulturprojekt e.V. -JKPeV (Germania), KAINOTOMIA (Grecia), CSC Danilo Dolci and Mine Vaganti (Italia). Trainingurile au vizat implicarea tinerilor din țările partenere, care provin sau nu din familii de migranți. Acestea s-au bazat pe metode non-formale și de educație între egali, precum și pe Metodologia PRIORITY, dezvoltată anterior în cadrul proiectului.

Obiectivul principal al acestor sesiuni de training a fost acela de a asigura împuternicirea emoțională a tinerilor și de a-i echipa cu diverse abilități și cunoștințe, transformându-i astfel în tineri mediatori și – în același timp – permițându-le să stabilească o linie de comunicare cu tinerii de aceeași vârstă, aflați în risc de marginalizare și radicalizare, acționând ca multiplicatori ai incluziunii. Mai mult, în cadrul sesiunilor de instruire s-a introdus conceptul de mediere interculturală ca instrument de integrare și incluziune socială.

Obiectivele trainingurilor de dezvoltare a capacităților tinerilor mediatori PRIORITY au fost următoarele:

Dezvoltarea capacității de instruire a organizațiilor partenere, în vederea susținerii incluziunii tinerilor din comunitatea locală și a tinerilor imigranți sau refugiați.

Echiparea tinerilor cu abilitățile și cunoștințele necesare în activitatea de tineri mediatori ce încearcă să stabilească un contact semnificativ cu tinerii aflați în risc de marginalizare și radicalizare, acționând ca multiplicatori ai incluziunii sociale.  

Însușirea,de către tineri, a metodelor de utilizare a medierii interculturale ca instrument de integrare și incluziune socială, prin participarea activă la dialogul social și promovarea unei interacțiuni pozitive bazate pe ascultare activă.

Sesiunile de instruire online au inclus grupuri de cursanți provenind din diferite țări europene și non-europene, grupuri caracterizate de varietate în ceea ce privește categoriile de vârstă, abilitățile și cunoștințele, precum și domeniile de activitate. Participanții și-au exprimat mulțumirea cu privire la realizarea obiectivului personal de a învăța cum să devină un tânăr mediator PRIORITY.

În cadrul trainingurilor de dezvoltare a capacității tinerilor mediatori, participanții au avut oportunitatea de a discuta și de a-și împărtăși cunoștințele, competențele și părerile în raport cu următoarele trei subiecte principale:

1: Cum să fii un bun mediator: Participanții au avut ocazia să înțeleagă (1) conceptul de educație non-formală și diferențele dintre educația formală și cea non-formală; (2) rolul lucrătorilor de tinere în integrarea și incluziunea socială; (3) calitățile și competențele pe care trebuie să le dețină un mediator în secolul 21, pentru a susține și promova cu succes integrarea și incluziunea socială.

 2: Puterea medierii interculturale: În a doua zi a trainingului, participanții au învățat, din punct de vedere atât teoretic cât și practic, ce este medierea interculturală și care este importanța acesteia în prevenirea marginalizării și radicalizării tinerilor. Studii de caz și activități de joc de rol au fost desfășurate pentru a aprofunda aceste metode specifice ale realizării medierii interculturale. În plus, Teatrul Forum, precum și alte abordări artistice, au fost prezentate ca instrumente ale dialogului intercultural și al medierii interculturale.  

3: Culturi și conflicte: ultima zi a trainingului a fost dedicată interculturalității, șocului cultural și dezvoltării sensibilității interculturale. Participanții au descoperit metodele de dezvoltare a competențelor interculturale, tipurile de obstacole în calea comunicării interculturale și modalitățile de utilizare a abordărilor interculturale pozitive în contracararea stereotipurilor negative.

Dacă doriți să aflați mai multe despre medierea interculturală, vă invităm să explorați rapoartele redactate cu privire la desfășurarea trainingurilor de dezvoltare a capacității tinerilor mediator, în care partenerii au descris activitățile din timpul sesiunilor de formare, asigurând o vedere de ansamblu a acestei experiențe de învățare, fiind incluse și feedback-ul și sugestiile participanților. Rapoartele sunt disponibile online, cu titlu gratuit pentru toți cei interesați.

Puteți descărca rapoartele naționale ale fiecărui partener, precum și rezumatul acestora, accesând următoarele link-uri: