Raport de cercetare și analiză a bunelor practici

July 26th, 2019

Partenerii proiectului PRIORITY au realizat prezentul studiu de cercetare în vederea identificării, analizării și evaluării celor mai bune practici existente pentru promovarea integrării tinerilor defavorizați și pentru dezvoltarea comunității în domeniile artei voluntariatului, culturii, sportului și tineretului. 

Acest studiu este menit să sprijine consorțiul în stabilirea unei arii de cunoștințe comune în sfera incluziunii tinerilor și să facă schimb de bune practici în domeniul prevenirii marginalizării și radicalizării tinerilor din grupurile vulnerabile aflate în risc de marginalizare, cum ar fi migranții și / sau refugiați nou-sosiți. 

Partenerii s-au concentrat pe aprofundarea practicilor în funcție de domeniul lor de expertiză (J.K ev: voluntariat, arte și cultură, CSC: munca și cultura pentru tineret, KAINOTOMIA: domeniul educației și formării, MV International: sport). Identificarea practicilor existente va constitui o bază pentru dezvoltarea unui set de instrumente si activități de promovare a integrării (în special la nivel local) prin cooperarea multidisciplinară și intersectorială. 

Raportul de analiză include analiza datelor la nivel local-regional, național și european și colectarea de bune practici. Studiul de cercetare, bazat pe o examinare a materialelor și sondajelor existente, precum și o serie de studii de caz la nivel național și european, analizează temele marginalizării și radicalizării tinerilor, acordând o atenție specială migranților și refugiaților nou-sosiți (cauze, efecte, profilurile acestora etc.). De asemenea, raportul propune colectarea exemplelor de bune practici în abordarea acestor obstacole prin  arta voluntariatului, activități sportive și culturale și munca pentru tineret. În plus, ilustrează o comparație și o evaluare critică a diferitelor practici care vor fi dezvoltate în continuare în faza de elaborare a setului de instrumente 

Descarcă