Raport cu privire la workshopurile de incluziune a tinerilor

November 12th, 2021

Suntem încântați să anunțăm redactarea raportului cu privire la workshopurile de incluziune a tinerilor, susținute de patru dintre partenerii de proiect: Jugend- & Kulturprojekt e.V. -JKPeV (Germania), KAINOTOMIA (Grecia), CSC Danilo Dolci and Mine Vaganti (Italia). Atelierele au vizat implicarea tinerilor din țările partenere, care provin sau nu din familii de migranți.

Restricțiile impuse de pandemia de COVID-19 au interferat cu organizarea acestor evenimente față în față. Doar o parte dintre traininguri, susținute înainte de debutul pandemiei, au fost realizate cu prezența fizică a participanților.

Workshopurile și activitățile asociate s-au bazat pe metodologia și setul de instrumente PRIORITY, fiind însă adaptate participanților și contextului local. În implementarea activităților, partenerii au colaborat cu stakeholderi locali, precum autoritățile locale, organizații de tineret, centre de recepție etc. care se axează pe integrarea socială a imigranților și refugiaților.

Obiectivul principal al activităților a fost acela de a stabili relații de încredere cu tinerii aflați în risc de marginalizare, asigurând integrarea acestora prin intermediul workshopurilor de incluziune și încurajându-i, astfel, să implice mai mult în comunitate și să devină cetățeni activi.

Temele principale și obiectivele workshopurilor au fost următoarele:

  1. Arta și cultura în slujba integrării sociale: (1) utilizarea artei ca instrument de incluziune socială; (2) spulberarea barierelor între persoane cu un istoric diferit (cetățeni nativi, migranți, non-migranți); (3) ilustrarea modului în care arta poate juca un rol crucial în cadrul unei comunități.
  2. Sportul pentru toți: (1) insuflarea unui sentiment de incluziune în rândul participanților prin desfășurarea unor activități sportive care ar putea contribui la eliminarea barierelor culturale și sociale; (2) promovarea campaniilor de conștientizare a importanței pe care sportul o are în rândul oamenilor de toate vârstele; (3) realizarea puterii pe care sportul o poate avea în crearea unor punți de legătură între oameni, dincolo de rasă, religie, gen, orientare sexuală, vârstă, statut socio-economic, localizare geografic și abilități fizice sau mentale.
  3. Voluntariatul și educația civică: acesta a fost ultimul modul al workshopului, care a avut ca obiective: (1) contracararea radicalizării, rasismului și discriminării, prin promovarea cetățeniei active; (2) sprijinirea participanților în înțelegerea și acceptarea unor diferite păreri, valori, credințe și stiluri de viață; (3) înțelegerea importanței educației civice și a democrației, care este în mod curent amenințată de populism, extremism, fundamentalism religios și inegalități sociale. Prin intermediul workshopurilor de incluziune a tinerilor, partenerii s-au străduit să promoveze educația pentru drepturile omului, care poate fi folosită ca instrument de incluziune și de contracarare a radicalizării și marginalizării.

Atelierele au constituit o oportunitate importantă pentru tineri de a se întâlni și de a face schimb de experiență și cunoștințe în ceea ce privește promovarea incluziunii sociale. Tinerii au fost stimulați să participe activ, conferindu-li-se un sentiment de apartenență și de încredere în sine, care i-a încurajat să se exprime și să își expună ideile într-un mediu de tineret.

Dacă doriți să aflați mai multe despre workshopurile de incluziune a tinerilor, vă invităm să parcurgeți rapoartele naționale, precum și raportul general în cadrul căruia informațiile cuprinse în acestea au fost sintetizate, asigurându-se o vedere de ansamblu asupra acestei experiențe de învățare și fiind incluse și feedback-ul și sugestiile participanților. Rapoartele sunt disponibile online pentru toți cei interesați.

Puteți descărca rapoartele naționale ale fiecărui partener, precum și rezumatul acestora, accesând următoarele link-uri: