Αναφορά για τα Εργαστήρια Συμπερίληψης Νέων

November 12th, 2021

Αγαπητοί φίλοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την κυκλοφορία των αναφορών για τα Εργαστήρια Συμπερίληψης Νέων που αναπτύχθηκαν από τους τέσσερις εταίρους του έργου PRIORITY: Jugend- & Kulturprojekt e.V. -JKPeV (Γερμανία), KAINOTOMIA (Ελλάδα), CSC Danilo Dolci και Mine Vaganti (Ιταλία) που περιλαμβάνουν νέους με και χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν από τον COVID-19, δεν ήταν δυνατή η υλοποίηση όλων των εργαστηρίων διά ζώσης. Ωστόσο, πριν από την έναρξη της πανδημίας, ορισμένοι εταίροι πραγματοποίησαν κάποια από αυτά τα εργαστήρια διά ζώσης και τα υπόλοιπα εργαστήρια υλοποιήθηκαν διαδικτυακά.

Τα εργαστήρια και οι σχετικές δραστηριότητες οργανώθηκαν με βάση τη Μεθοδολογία PRIORITY και την Eργαλειοθήκη, αλλά και στους συμμετέχοντες και τις ανάγκες του τοπικού πλαισίου. Οι εταίροι συνεργάστηκαν επίσης με τους τοπικούς φορείς τους, όπως τοπικές αρχές, οργανώσεις νεολαίας, κέντρα υποδοχής κ.λπ. που εργάζονται για την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων.

Ο κύριος σκοπός ήταν η οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους νέους που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν, συμπεριλαμβάνοντας τους σε εργαστήρια ένταξης και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνοντάς τους να γίνουν πιο ενεργοί πολίτες.

Τα κύρια θέματα των εργαστηρίων και οι στόχοι τους ήταν οι ακόλουθοι: 

  1. Τέχνη και Πολιτισμός για Κοινωνική Ένταξη: (1) να χρησιμοποιήσουν την τέχνη ως εργαλείο για την κοινωνική ένταξη; (2) να καταρρίψουν τα εμπόδια μεταξύ ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο (γηγενείς πολίτες, μετανάστες και μη μετανάστες); (3) να παρουσιάσουν πώς η τέχνη μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο σε μια κοινότητα.
  2. Αθλητισμός για όλους: (1) να δημιουργήσουν μια αίσθηση ένταξης μεταξύ των συμμετεχόντων πραγματοποιώντας αθλητικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξάλειψη των πολιτιστικών και κοινωνικών εμποδίων; (2) να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία του αθλητισμού μεταξύ ανθρώπων όλων των ηλικιών; (3) να προβληματιστούν για τη δύναμη του αθλητισμού που θα μπορούσε να χτίσει γέφυρες μεταξύ ανθρώπων που ξεπερνούν τα όρια της φυλής, της θρησκείας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ηλικίας, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, της γεωγραφικής θέσης και των σωματικών ή πνευματικών ικανοτήτων.
  3. Εθελοντισμός και Αγωγή του Πολίτη: αυτή ήταν η τελευταία ενότητα του εργαστηρίου και οι στόχοι του ήταν: (1) να καταπολεμήσουν οι νέοι τη ριζοσπαστικοποίηση, τον ρατσισμού και τις διακρίσεις, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή του πολίτη; (2) να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αποδεχτούν διαφορετικές απόψεις, αξίες, πεποιθήσεις και τρόπους ζωής; (3) να μάθουν για τη σημασία της αγωγής του πολίτη και της δημοκρατίας που απειλούνται από τον λαϊκισμό, τον εξτρεμισμό, τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό και τις κοινωνικές ανισότητες. Τέλος, μέσω του εργαστηρίου ένταξης νέων, οι εταίροι προσπάθησαν να προωθήσουν την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ένταξη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της περιθωριοποίησης.

Τα εργαστήρια έδωσαν την ευκαιρία σε νέους συμμετέχοντες να συναντηθούν και να ανταλλάξουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης και προώθησης της ένταξης στην κοινωνία. Ενθάρρυναν τους νέους να συμμετάσχουν ενεργά, να αισθάνονται ενταγμένοι και να έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να εκφραστούν και να μοιραστούν τις ιδέες τους σε ένα περιβάλλον νεότητας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα εργαστήρια ένταξης νέων; Στη συνέχεια, μπορείτε να διαβάσετε τις εθνικές εκθέσεις και τη γενική έκθεση που συνοψίζει όλες τις εθνικές εκθέσεις παρέχοντας μια επισκόπηση αυτής της μαθησιακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων και των προτάσεων των συμμετεχόντων. Όλες οι αναφορές είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εθνικές αναφορές κάθε εταίρου και τη σύνοψη όλων των εθνικών αναφορών στους ακόλουθους συνδέσμους: