Πρωτοβουλίες Νέων

January 25th, 2022

PRIORITY Πρωτοβουλίες Νέων

Στο πλαίσιο του έργου PRIORITY, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2021 οργανώθηκαν στην πόλη κάθε εταίρου ορισμένες πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι νέοι των PRIORITY Hubs. Κάθε εταίρος συν-σχεδίασε με τους νέους των PRIORITY Hubs και αυτούς που συμμετείχαν στις υπόλοιπες δραστηριότητες του έργου PRIORITY ένα σύνολο πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, στις οποίες η λήψη αποφάσεων μοιράστηκε μεταξύ των νέων και των οργανώσεων που εργάζονται, ως ισότιμοι εταίροι.

Οι δραστηριότητες διέφεραν μεταξύ τους ανάλογα με την τοποθεσία, το είδος της εκδήλωσης και το μέγεθος του κοινού και ήταν προσαρμοσμένες στις ανάγκες των νέων από κάθε τοπική κοινότητα.

Πρωτοβουλίες Νέων στο Παλέρμο, Ιταλία– διοργανώθηκαν από το Danilo Dolci

Πρωτοβουλίες Νέων στη Λάρισα, Ελλάδα – διοργανώθηκαν από την Καινοτομία

Πρωτοβουλίες Νέων στη Δρέσδη, Γερμανία – συγκεντρώθηκαν από τη JKPeV

Πρωτοβουλίες Νέων – διοργανώθηκαν από τη MVNGO