Εργαλειοθήκη PRIORITY

Κατεβάστε ολόκληρη την Εργαλειοθήκη

ή μετακινηθείτε προς τα κάτω για να κατεβάσετε μεμονωμένα τα κεφάλαια της Εργαλειοθήκης

PRIORITY Εργαλειοθήκη - Εργαλεία για την κοινωνική ένταξη

Το PRIORITY Toolkit προτείνει να χρησιμοποιηθούν οι τέχνες, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός για να σπάσουν τα κοινωνικά όρια και να διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

H Εργαλειοθήκη παρέχει χρήσιμες αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία συγκεκριμένων εργαστηρίων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής και δίκαιης μεταχείρισης όλων στην κοινωνία.