3 νημερωτικό δελτίο έργου PRIORITY – Ιούλιος 2020

August 6th, 2020

Αγαπητοί φίλοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο ενημερωτικό δελτίο του έργου PRIORITY, με λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν οι συνεργάτες κατά την τελευταία περίοδο. Το ενημερωτικό δελτίο παρέχει επίσης πληροφορίες για τις μελλοντικές δραστηριότητες του έργου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Κρατάω επαφή!

Download