Mine Vaganti NGO

ONG-ul Mine Vaganti este o organizație non-profit fondată în Sardinia în 2009, ale cărei servicii includ: educație și formare profesională, planificare, cercetare, mobilitate internațională și consultanță.

MVNGO promovează dialogul intercultural, antreprenoriatul social și ecologic, incluziunea socială prin sport, educația formală și nonformală. MVNGO face parte din 3 rețele internaționale precum YEE, ISCA și MV International.

MVNGO acționează ca consultant pentru organisme publice și private pentru a promova și dezvolta proiecte europene și transcontinentale în sectoarele Tineretului / Adulților / VET / HEI / Sportului.

MVNGO lucrează la programele Erasmus+, Horizon 2020, Cosme, Cosme, Europa pentru cetățeni, Europa creativă, EuropeAid, EaSi, programele Life+, IEE, programele ONU (UNDEF) și cu fundații precum EYF, Fundația Sudul, Anna Lindh și Open Society.

MVNGO este structurat în 5 departamente de lucru: MVNGO Project & Research HUB; MVNGO Adult & Training; MVNGO VET & HEI; Sucursala Sport MVNGO; Divizia Tineretului MVNGO.

MVNGO este foarte dinamic în zona sa (Sardinia de Nord), unde își asumă rolul de punte unică spre mobilitatea europeană pentru tineri, adulți, formare profesională și utilizatori ai HEI. A stabilit o strânsă colaborare cu autoritățile locale, cum ar fi municipalitățile, universitățile și regiunea Sardinia. Din 2014, ONG-ul Mine Vaganti coordonează Consorțiul Național de Învățământ Superior – NHEI (www.heiconsortium.it), cu implicarea a 8 universități italiene.

URL: https://minevaganti.org/

Vezi toți partenerii proiectului