Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης του PRIORITY είναι πλέον σε λειτουργία!

December 21st, 2021

Πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του PRIORITY

Με υπερηφάνεια σας ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας της ολοκαίνουργιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του PRIORITY η οποία σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα που αναπτύχθηκαν σε συμφωνία με τους γενικούς στόχους του έργου, δηλαδή την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και την προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης των νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο περιθωριοποίησης, και ειδικά αυτών που έχουν μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο.

Οι εταίροι του έργου PRIORITY, η Jugend- & Kulturprojekt e.V. JKPeV (Γερμανία), η KAINOTOMIA (Ελλάδα), οι CSC Danilo Dolci και Mine Vaganti (Ιταλία) παρείχαν το περιεχόμενο, το οποίο μεταφέρθηκε με επιδεξιότητα από την ASSIST Software (Ρουμανία) στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που αναπτύχθηκε από τους τεχνικούς της κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. 

Τα διαδικτυακά μαθήματα

Καθώς ολόκληρο το έργο περιστρέφεται γύρω από τις δύο κύριες ομάδες στόχους – από τη μία, τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τους εκπαιδευτές και τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και, από την άλλη, τα νεαρά άτομα, και ειδικά αυτούς που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας.

Το μάθημα PRIORITY SUPERHERO σχεδιάστηκε για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, δασκάλους, εκπαιδευτές στον τομέα του αθλητισμού, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και ακτιβιστές που είναι πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα σχετικά με την πρόληψη της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγούν στον βίαιο εξτρεμισμό. Το μάθημα παρέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να σχεδιαστούν, να λειτουργήσουν και να συντηρηθούν περιβάλλοντα ένταξης για τη νεολαία στις τοπικές κοινότητες.

Το μάθημα PRIORITY Νεαρός Διαμεσολαβητής έχει δημιουργηθεί για νεαρά άτομα που επιθυμούν να γίνουν διαμεσολαβητές και να συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση νεαρών ατόμων προερχόμενων από μειονεκτούσες ομάδες, όπως μετανάστες και πρόσφυγες. Το μάθημα ξεκινά να αναπτύσσει τις διαπολιτισμικές και κοινωνικές δεξιότητες καθώς και αυτές της κριτικής σκέψης των εκπαιδευόμενων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενεργό συμμετοχή και την εμψύχωση των συνομηλίκων τους.

Τα δύο μαθήματα έχουν δομηθεί σε πέντε ενότητες, με καθεμία από αυτές να αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος, πρακτικές δραστηριότητες και επιπλέον πηγές μάθησης σε συνδυασμό με ένα κουίζ αυτοαξιολόγησης υπό τη μορφή ενός συνόλου οκτώ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Με την ελπίδα πως η σύντομη παρουσίασή μας έχει εξάψει το ενδιαφέρον σας, σας προτρέπουμε να εγγραφείτε στα διαδικτυακά μας μαθήματα και να αποκτήσετε νέες δεξιότητες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην πράξη! Τα μαθήματα PRIORITY SUPERHERO και PRIORITY Νεαρός Διαμεσολαβητής είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα ελληνικά, τα ιταλικά και τα ρουμάνικα!