Al 2-lea workshop PRIORITY în Palermo

November 21st, 2019

Al doilea workshop PRIORITY pentru consolidarea capacității a avut loc în Palermo – Italia, în perioada 28-30 octombrie, fiind găzduit de Centro Per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, tema acestui workshop fiind „Cum să devii un super erou PRIORITY”.

Activitățile din prima zi au început cu o trecere în revistă a primului workshop din la Larissa, care a fost axat pe înțelegerea radicalizării și modul în care se interconectează cu marginalizarea și prezentarea obiectivelor celui de-al doilea workshop:

  • Cum să abordăm tinerii aflați în risc de marginalizare?
  • Care sunt instrumentele pe care lucrătorii de tineret le pot folosi pentru a identifica principalele riscuri și bariere pentru incluziunea socială a tinerilor în comunitatea locală?
  • Cum să motivezi tinerii aflați în risc de marginalizare să participe și să se implice activ în comunitate?
  • Cum să instruiești educatori și multiplicatori în rândul tinerilor în risc de marginalizare?

Sesiunea a continuat cu prezentările participanților a trei studii de caz despre marginalizarea și radicalizarea tinerilor din cartierul / zona lor pe tema „Cartografiază-ți zona : cum să abordezi tinerii în risc de marginalizare?”

A doua zi a început cu o sesiune teoretică despre “Cum pot lucrătorii de tineret să lucreze în numele incluziunii sociale” și „Educație formală / educație non-formală: o alianță eficientă pentru viitorii educatori de tineret”, continuând cu o serie de jocuri practice.

Cea de-a treia zi a fost concentrată pe înțelegerea interculturalității și a șocului cultural, precum și pe metodologia de lucru abordată în acest caz al relațiilor interculturale și a finalizat cu concluziile workshop-ului.